Όσοι επί διπλώματι φοιτητές έχουν υποβάλει γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για να συμμετάσχουν στην εξεταστική ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 για μαθήματα ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ενώ οφείλουν 8 μαθήματα ή λιγότερα), θα πρέπει να δηλώσουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία από 7 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και 20 Δεκεμβρίου 2021 μόνο τα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν.

Όσοι δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση για τα μαθήματα αυτά δεν θα μπορούν να εξετασθούν κατά την εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022Η γραπτή αίτηση ΔΕΝ κατοχυρώνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική.

Επίσης, φέτος λόγω της πανδημίας, η δήλωση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία σημαίνει και πρόθεση για σίγουρη συμμετοχή στην εξέταση. Δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες απουσίες.

Από την Γραμματεία