Η Επιτροπή Εθελοντισμού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών* έχει σκοπό τη λειτουργία της ως δομή στήριξης και κόμβος συνεργασίας, συντονισμού, συνεννόησης, σχεδιασμού και δράσης με όλους τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν φοιτητές του Τμήματός μας.

Στόχος της επιτροπής εθελοντισμού είναι οι μεμονωμένοι εθελοντές να βρουν ένα πλαίσιο δράσεων όπου θα μπορούν να συμμετέχουν σε οργανωμένες και στοχευμένες δράσεις αλλά και η συνέργεια με εθελοντικές οργανώσεις.

Βασικοί στόχοι του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών για τον Εθελοντισμό είναι:

  • η ενίσχυση και υποστήριξη εθελοντικών δράσεων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο
  • η βελτίωση του περιβάλλοντος των χώρων φοίτησης
  • η ενίσχυση και υποστήριξη καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων φοιτητών του Τμήματός μας
  • η διοργάνωση εκδηλώσεων, διαγωνισμών, εξορμήσεων.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελοντισμού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, μπορείτε

να επικοινωνήσετε με την επιτροπή στο email: civilethelon@upatras.gr

και να συμμετάσχετε στη πρώτη συνάντηση της επιτροπής τη Δευτέρα 21/2/2022 στις 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος.

Η Eπιτροπή Eθελοντισμού

 

* Ο πλήρης τίτλος της επιτροπής είναι «Επιτροπή Εθελοντισμού και Διαγωνισμού Αφίσας Διπλωματικών Εργασιών»