Ανανέωση εγγραφής εαρινού εξαμήνου προπτυχιακών φοιτητών έως 31/03/2022.

Η ανανέωση είναι απολύτως απαραίτητη για την έκδοση πιστοποιητικών και
αναλυτικών βαθμολογιών.

Από την Γραμματεία