Τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρακτική άσκηση έχουν αναρτηθεί στο eclass-Πρακτική άσκηση