Σας ενημερώνουμε πως η κατάθεση των διπλωματικών εργασιών στο “ΝΗΜΕΡΤΗΣ”
γίνεται από το ιδρυματικό σας email. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται
στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο έγινε η υποβολή.