Ενημέρωση για ελεύθερη χρήση του Σχεδιαστηρίου του Τμήματος κατά το
εαρινό εξάμηνο

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι δύνανται να κάνουν χρήση του
Σχεδιαστηρίου του Τμήματος (π.χ. για μελέτη σε κενά μεταξύ μαθημάτων)
κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ως εξής:

Δε, Τε, Πα: 09:00 – 15:00

Τρ: 12:00 – 15:00