Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 το Υ/Κ δεν θα είναι διαθέσιμο για ελεύθερη χρήση.
Εργαστήρια θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τους διδάσκοντες.