Στο tab «Φοιτητικά Θέματα – Σύμβουλοι Καθηγητές» αναρτήθηκαν οι επικαιροποιημένοι κατάλογοι Συμβούλων Καθηγητών.

Από την Γραμματεία