Πρόγραμμα του ΙΚΥ που αφορά σε συμμετοχή ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς.

  1. Πρόσκληση του προγράμματος
  2. Έντυπο αίτησης
  3. Ανακοίνωση