Στο Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών λειτουργεί από σήμερα το email: fep@upatras.gr.
Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής η ηλεκτρονική επικοινωνία με την ΦΕΠ στο Ρίο θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης (email) fep@upatras.gr στο οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι φοιτητές των Τμημάτων του Ιδρύματος που λειτουργούν στο Ρίο για θέματα στέγασης, για τα οποία αρμόδιο είναι το παραπάνω Τμήμα.