Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν την επανεξέτασή τους κατά την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022 για την βελτίωση βαθμολογίας σε έως 3 μαθήματα συνολικά του χειμερινού ή/και του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος έτους σπουδών του και μόνον, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν email με τίτλο «Βελτίωση βαθμολογίας» και επισυναπτόμενη την συμπληρωμένη σε word αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος (annakatr@upatras.gr) έως την Παρασκευή 15/07/2022. Υπενθυμίζεται ότι μετά την αναβαθμολόγηση θα ισχύσει ο καλύτερος από τους δυο βαθμούς.

 

ΑΙΤΗΣΗ