Καλούνται οι προς ορκωμοσία φοιτητές να προσέλθουν στην τελετή ορκωμοσίας στο
Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου
Πατρών τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00 δείτε εδώ.

Α.Μ.
1059942
1055076
1034582
1034823
1056353
1034602
1055041
1059928
1047454
1047439
1059907
1055093
1054956
1057820
1055030
1034910
1034660
1047521
1059953
1055003
1047423
1049826
1055104
1058144
1059985
1035036
1056347
1055062
1047533
1054989
1032383
1034300
1062684
1043945
1020425
1055074
1051593
1064249
1034786
1047383
1033638
1034573
1060016

 

Δείτε εδώ χρήσιμες πληροφορίες