Υπενθυμίζεται στους φοιτητές, εξεταστές και επιτηρητές του Τμήματος ότι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2022 θα πρέπει να κάνουν χρήση μάσκας.