Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας με το ΥΠΑΙΘ, για τους άρρενες Κυπρίους που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
(εισαχθέντες το ακαδ. έτος 2021-2022 και το ακαδ. έτος 2022-2023), και δεν θα έχουν λάβει απολυτήριο στρατού έως τις 19.09.2022,
θα ισχύσει η διάταξη της εγκυκλίου στη Σημείωση 5, «Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού _μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους_», ήτοι έως τις 15.11.2022