2η Συνάντηση Διδακτορικών Φοιτητών Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος
Το Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος διοργανώνει τη δεύτερη συνάντηση
Διδακτορικών Φοιτητών του εργαστηρίου, στην οποία οι ΥΔ θα παρουσιάσουν μέρος της
ερευνητικής τους δραστηριότητας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών την Τρίτη , 27/9/2022, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
• 9:00 Γεώργιος Καραγεώργος
Παράγοντες που επηρεάζουν την βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυμάτων
• 9:30 Βασιλική Τσαβατοπούλου
Επεξεργασία λυμάτων σε φωτοαντιδραστηρα με κεκλιμένες επιφάνειες
• 10:00 Στέλλα Μπιλιάνη
Επεξεργασία λυμάτων με υψηλή συγκέντρωση βιομάζας μικροφυκών-βακτηριδίων:
Κινητική αφαίρεσης θρεπτικών
• 10:30 Διάλειμμα
• 10:45 Ειρήνη Μπιλιάνη
Διόρθωση των δορυφορικών δεδομένων της επιφανειακής
ανακλαστικότητας παράκτιων υδάτων
• 11:15 Χρυσάννα Κάλλαρη
Συνδυάζοντας τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα με αριθμητικά βασισμένα σε γνώση
μοντέλα για την βελτιστοποίηση διαδικασίας απορρύπανσης θραυσμάτων
πετρελαίου
• 11:45 Κατερίνα Σκαμνιά
Αναγνώριση ομοιογενών περιοχών της Ελλάδας ως προς διάφορες μετεωρολογικές
μετρήσεις
• 12:15 Γρηγόρης Παπαγεωργίου
Εκτίμηση κυριότερων θεμάτων στη διαχείριση νερού και λυμάτων μέσω
περιλήψεων με χρήση μη εποπτευόμενης μάθησης (Συσταδοποίηση)
Μετά το πέρας των ομιλιών θα πραγματοποιηθεί ένα σύντομο Workshop για το LaTeX και
διαδικασία συγγραφής άρθρων με αυτό.
Σημειώνεται ότι θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης των ομιλιών και εξ αποστάσεως.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αν. Καθηγ. Οικονόμου
Πολυχρόνη (peconom@upatras.gr).