Σας ενημερώνουμε ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Η είσοδός σας στη νέα εφαρμογή θα γίνει με τα ίδια στοιχεία εισόδου (Όνομα Χρήστη και Κωδικός Πρόσβασης) που χρησιμοποιούσατε και στο παλαιό πληροφοριακό σύστημα.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε διαθέσιμο τον οδηγό χρήσης της εφαρμογής.
https://academicid.minedu.gov.gr/Files/AcademicID_secretaries_manual_2022.pdf

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση,
Γραφείο Αρωγής Χρηστών Ακαδημαϊκής Ταυτότητας