Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τμήματος προσκαλούν τους πρωτοετείς φοιτητές την Πέμπτη 6/10/2022 10:00 πμ, στο Αμφιθέατρο ΑΠΜ2, για “καλωσόρισμα”, μια πρώτη γνωριμία με το Τμήμα και τους χώρους του, και ενημέρωση επί της δομής των σπουδών τους.