Δείτε εδώ τα θέματα διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2022-2023. Οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία με επιβλέποντες
καθηγητές, σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15KNixmQ3S05WFGC_0F3zmhIV3EuOEC32/edit?usp=sharing&ouid=102778830895241614923&rtpof=true&sd=true