Καλούνται καλούνται οι δικαιούχοι φοιτητές που, ενώ το επιθυμούν, δεν έχουν καταφέρει να τους ανατεθεί ΔΕ, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία.

Δικαιούχοι είναι οι φοιτητές που εισέρχονται στο 5ο έτος σπουδών και οφείλουν 7 ή λιγότερα μαθήματα, από τα πρώτα 4 έτη των σπουδών τους, μετά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, και οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών, που οφείλουν 10 ή λιγότερα μαθήματα, από όλα τα έτη των σπουδών τους, μετά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

Στην αίτηση οι φοιτητές πρέπει να αναγράφουν το έτος σπουδών τους, την Κατεύθυνση Εμβάθυνσής τους και τον αριθμό οφειλομένων μαθημάτων μετά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν (εγγράφως ή μέσω email) στην Γραμματεία του Τμήματος έως 25/10/2022 στις 14:00.

Την ίδια ημέρα, Τρίτη 25/10/2022, 14:30-15:30, καλούνται οι εν λόγω φοιτητές να συναντηθούν με τον καθηγητή Α. Δήμα, Συντονιστή της Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, στη Γραμματεία του Τμήματος για ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα ακόμα θέματα ΔΕ.

Εκ της Γραμματείας