Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τετάρτη  7 Δεκεμβρίου 2022 και  ώρα 10:00,

στο Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών (http://www.confer.upatras.gr/index.php)

(Οι αριθμοί μητρώου συμμετοχής  θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.)

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες.

Για την τελετή αποφοίτησης θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19.