Καλούνται οι προς ορκωμοσία φοιτητές να προσέλθουν στην τελετή ορκωμοσίας στο
Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου
Πατρών την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 δείτε εδώ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Α/Α Α.Μ. Αίτηση
1 1059872 ΝΑΙ
2 1058353 ΝΑΙ
3 1055013 ΝΑΙ
4 1059879 ΝΑΙ
5 1055028 ΝΑΙ
6 1059968 ΝΑΙ
7 1054971 ΝΑΙ
8 1033324 ΝΑΙ
9 1055080 ΝΑΙ
10 1047477 ΝΑΙ
11 1059904 ΝΑΙ
12 1059923 ΝΑΙ
13 1059952 ΝΑΙ
14 1055055 ΝΑΙ
15 1034877 ΝΑΙ
16 1034880 ΝΑΙ
17 1047463 ΝΑΙ
18 1034228 ΝΑΙ
19 1047511 ΝΑΙ
20 1059894 ΝΑΙ
21 1059930 ΝΑΙ
22 1034661 ΝΑΙ
23 1057731 ΝΑΙ
24 1055098 ΝΑΙ
25 1034926 ΝΑΙ
26 1034927 ΝΑΙ
27 1034703 ΝΑΙ
28 1047363 ΝΑΙ
29 1034469 ΝΑΙ
30 1059933 ΝΑΙ
31 1034021 ΝΑΙ
32 1047538 ΝΑΙ
33 1047451 ΝΑΙ
34 1054994 ΝΑΙ
35 1034740 ΝΑΙ
36 1034980 ΝΑΙ
37 1047372 ΝΑΙ
38 1055071 ΝΑΙ
39 1034996 ΝΑΙ
40 1055034 ΝΑΙ
41 1033863 ΝΑΙ
42 1047367 ΝΑΙ
43 1059891 ΝΑΙ