Προσκαλούνται οι 4ετείς φοιτητές του Τμήματος την Πέμπτη 8/12 2:00 μμ (αίθ. ΑΠΜ2) ώστε να ενημερωθούν για τις 4 Κατευθύνσεις του Προγράμματος
Σπουδών. Η ενημέρωση θα γίνει από τον Πρόεδρο του Τμήματος και εκπροσώπους των Κατευθύνσεων του Προγράμματος Σπουδών.