Όσοι επί διπλώματι φοιτητές έχουν υποβάλει γραπτή αίτηση στη Γραμματεία
του Τμήματος για να συμμετάσχουν στην εξεταστική ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 για
μαθήματα ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ήτοι οφείλουν 8 ή λιγότερα μαθήματα),
θα πρέπει να δηλώσουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία από 2 Δεκεμβρίου 
2022 μέχρι και 12 Δεκεμβρίου 2022 μόνο τα μαθήματα μη αντιστοίχου
εξαμήνου που οφείλουν.
Όσοι δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση για τα μαθήματα αυτά δεν θα
μπορούν να εξετασθούν κατά την εξεταστική ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023.
Η γραπτή αίτηση ΔΕΝ κατοχυρώνει το δικαίωμα συμμετοχής στην
εξεταστική.
Η δήλωση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία σημαίνει και πρόθεση για
σίγουρη συμμετοχή στην εξέταση.
Δεν επιτρέπονται αδικαιολόγητες απουσίες.

Από τη Γραμματεία