Ο Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Παναγιώτης Γκουρνέλος

Θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

Πειραματική και αναλυτική διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της εντός και εκτός επιπέδου
συμπεριφοράς ενισχυμένων με ινοπλέγματα και θερμικώς μονωμένων τοιχοπληρώσεων

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00
Στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών