Ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική αξιολόγηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23 για το Τμήμα σας και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2023.
Υπενθυμίζουμε ότι δυνατότητα συμπλήρωσης έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν προβεί σε δηλώσεις μαθημάτων μέσω του Ψηφιακού Άλματος.
Εβδομαδιαίες ενημερώσεις του συστήματος με τις νέες δηλώσεις γίνονται κάθε Πέμπτη οπότε και ενημερώνονται και οι φοιτητές που προστίθενται στο σύστημα με ηλεκτρονικό μήνυμα.
Η έναρξη της αξιολόγησης αφορά μόνο το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ή τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για τμήματα που, λόγω συγχωνεύσεων, λειτουργούν περισσότερα από ένα).
Σχετική ανακοίνωση