Το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο Δήμος Αιγιαλείας διοργανώνουν την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023, και ώρα 9.00 π.μ. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στην χρήση υπολογιστικών εργαλείων για την εκπόνηση Ενεργειακών Σχεδίων για δημόσια κτήρια  στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου “Αλέκος Μέγαρης” (Παλαιό Νοσοκομείο).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Έργου “SEACAP4 SDG – Med SEACAP integration through uniform adapted assessment and financing, targeting buildings in education and health sectors, for sustainable development goals in a smart society”. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SEACAP 4 SDG, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του «2014‐2020 ENI CBC Mediterranean Programme».

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος ENI CBC MED, 9 εταίροι της περιοχής Μεσογείου συνεργάζονται για να επιλέξουν καινοτόμες λύσεις και εργαλεία για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δημόσια κτήρια. Η επιλογή αυτή γίνεται με οικονομική προσέγγιση για την ενεργειακή αναβάθμιση, ενσωματώνοντας Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Πρόσβαση στην Ενέργεια και για το Κλίμα, και καινοτόμους μηχανισμούς υποστήριξης των πόλεων.

Το έργο SEACAP 4 SDG διεξάγεται στην βάση των αποτελεσμάτων 14 επιλεγμένων έργων αναφοράς που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της ΕΕ (ENI CBCMED, INTERREG MED, UfM). Με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από αυτά τα επιλεγμένα έργα, το έργο SEACAP 4 SDG προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να γενικευθούν για μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των στρατηγικών ενεργειακής αναβάθμισης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ιδιαιτερότητες της Μεσογείου.

Τα αποτελέσματα θα εφαρμοστούν σε 9 πόλεις της Μεσογείου. Ένας ειδικός μηχανισμός ανάπτυξης ικανοτήτων και δραστηριότητες κατάρτισης θα υποστηρίξουν αυτές τις πόλεις στην προσαρμογή και εφαρμογή των εργαλείων και μεθοδολογιών για περαιτέρω αναπαραγωγή και Κεφαλαιοποίηση.

Το Έργο SEACAP 4 SDG συγκεντρώνει εξειδικευμένα υπολογιστικά εργαλεία που έχουν προκύψει από Ευρωπαϊκά Έργα με ειδική στόχευση στον σχεδιασμό για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Δημοσίων Κτηρίων. Στόχος του Έργου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση επιλεγμένων Δήμων των συμμετεχουσών Χωρών της Μεσογείου, στην βέλτιστη χρήση αυτών των εξειδικευμένων εργαλείων.

Τα εργαλεία που συγκεντρώνει το Έργο SEACP 4 SDG αναμένεται να συνδράμουν στην ανάπτυξη en;ow ρεαλιστικού σχεδίου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού κτηριακού αποθέματος στο πλαίσιο του ΣΔΑΕΚ. Στην Ελλάδα, μετά την ειδική διαδικασία του έργου για την επιλογή Δήμων, έχει επιλεγεί ο Δήμος Αιγιαλείας.

Η δράση εκπαίδευσης συντονίζεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Εταίρο στο Έργο SEACAP 4 SDG, και υλοποιείται από την Εταιρεία MES Ενεργειακή Α.Ε., Ανάδοχο του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εκπαίδευση απευθύνεται κυρίως σε τμήματα δημοσίων φορέων, σε τεχνικούς και μηχανικούς που ασχολούνται με την ενεργειακή διαχείριση κτηρίων, και σε αρμοδίους λήψης απόφασης και χάραξης πολιτικών.

Αναμένεται ότι η εκπαίδευση που προσφέρεται από το Έργο θα ισχυροποιήσει τις ικανότητες στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν δεξιότητες στην αξιοποίηση εργαλείων αιχμής για την εκπόνηση ενεργειακών σχεδίων δράσης.

 

Η εκδήλωση θα γίνει στα ελληνικά. Επισυνάπτουμε το αρχικό Πρόγραμμα της εκδήλωσης.