Η ανανέωση είναι απολύτως απαραίτητη για την έκδοση πιστοποιητικών και αναλυτικών βαθμολογιών.

Από την Γραμματεία