Την Παρασκευή 3-3-2023 στις 12:00 στο Σχεδιαστήριο του Τμήματος θα γίνει ενημέρωση των φοιτητών που έχουν επιλεγεί για την πρακτική άσκηση.