Καλούνται οι προς ορκωμοσία φοιτητές να προσέλθουν στην τελετή ορκωμοσίας στο Αμφιθέατρο Ι-1 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Α/Α Κωδ.Φοιτητή
1 1034179
2 1034835
3 1064554
4 1054965
5 1047401
6 1047361
7 1059876
8 1047370
9 1051378
10 1059910
11 1054962
12 1055095
13 1064248
14 1047534
15 1043933
16 1059936
17 1034684
18 1047373
19 1059975
20 1034700
21 1047451
22 1059865
23 1051377
24 1055118
25 1060009
26 1055047
27 1059996
28 1057819
29 1055063
30 1058142
31 10346661
32 1034996

 

Οδηγίες ορκωμοσίας