Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών καταδικάζει ομοφώνως τις ενέργειες ολιγομελούς ομάδας φοιτητριών και φοιτητών να παρεμποδίσουν την εργασία μελών του Τμήματος στις 8-3-2023 με την επίκληση «κατάληψης» του κτηρίου. Οι ίδιες ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της προσέλευσης μελών του Τμήματος στην αίθουσα Συνεδριάσεων, την ίδια ημέρα, ώστε να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένη συνεδρίαση. Η Συνέλευση του Τμήματος θεωρεί τις ενέργειες αυτές απαράδεκτες, αντίθετες με τη δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου και παράνομες.

Η Συνέλευση θεωρεί αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις ενεργειών «κατάληψης» του Τμήματος όλα τα μέλη αυτού (διδακτικό προσωπικό, διοικητικοί υπάλληλοι, φοιτητές) οφείλουν να προσέρχονται στο Τμήμα για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ανακοίνωση (ή φήμη) «κατάληψης» δεν μπορεί να αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο μη προσέλευσης στο Τμήμα.