Όσοι επί διπλώματι φοιτητές οφείλουν συνολικά 8 ή λιγότερα μαθήματα και κάποια εξ αυτών είναι μαθήματα μη-αντιστοίχου εξαμήνου μπορούν να
συμπληρώσουν και να αποστείλουν email με τίτλο «Εξέταση μη αντιστοίχου» και επισυναπτόμενη την συμπληρωμένη σε word αίτηση στη Γραμματεία του
Τμήματος (marthapan@upatras.gr) έως την Πέμπτη 31/03/2023 ώστε να μπορούν να εξετασθούν στα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν,
κατά τις εξετάσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2023.

Για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για τη δήλωση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.