Η ΣΕ του ΠΜΣ διοργανώνει σεμινάριο τριών διαλέξεων με τίτλο:
Introduction to Data Analysis with Machine Learning Algorithms: Applications in Civil Engineering
Περισσότερες πληροφορίες  εδώ.
Για τη ΣΕ,
καθ. Α. Λαγγούσης