Όσοι επί διπλώματι φοιτητές έχουν υποβάλει γραπτή αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για να συμμετάσχουν στην εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 για μαθήματα ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ήτοι οφείλουν 8 ή λιγότερα μαθήματα), θα πρέπει να δηλώσουν στην Ηλεκτρονική Γραμματεία από 7 μέχρι και 20 Απριλίου 2023 μόνο τα μαθήματα μη αντιστοίχου εξαμήνου που οφείλουν.
Όσοι δεν υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση για τα μαθήματα αυτά δεν θα μπορούν να εξετασθούν κατά την εξεταστική ΙΟΥΝΙΟΥ 2023.
Η γραπτή αίτηση ΔΕΝ κατοχυρώνει το δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική.
Η δήλωση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία σημαίνει και πρόθεση για σίγουρη συμμετοχή στην εξέταση.

Από την Γραμματεία