Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στη συνεδρίαση 10/5/2023 συζήτησε το θέμα της κλήσης σε ακρόαση (στο πλαίσιο του ν. 4957/22) σε φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι παρεμπόδισαν την είσοδο των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος στην αίθουσα συνεδριάσεων την 8η Μαρτίου 2023 και διέκοψαν συνεδρίαση Συνέλευσης του Τμήματος την 5η Απριλίου 2023, στο πλαίσιο φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η Συνέλευση του Τμήματος επιβεβαίωσε ομοφώνως την πάγια θέση της ότι η παρεμπόδιση ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών από οποιονδήποτε και αν προέρχεται, πλέον του ότι αποτελεί παράνομη ενέργεια, προκαλεί ζημία στη δημόσια εικόνα του Πανεπιστημίου και καταδικάζεται ανεπιφύλακτα.

Η Συνέλευση του Τμήματος έλαβε επίσης γνώση από τον Πρόεδρο περί εξωθεσμικών παρεμβάσεων κομματικών και συνδικαλιστικών παραγόντων, σχετικώς με το παραπάνω θέμα κλήσης των φοιτητών σε ακρόαση, και δηλώνει ομοφώνως ότι οι παρεμβάσεις αυτές υποδαυλίζουν την ένταση, ουδεμία θέση έχουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και κρίνονται απαράδεκτες.