Την Παρασκευή 19/5/2023 και την Δευτέρα 22/5/2023 το Υ/Κ δεν θα λειτουργήσει.