Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει την Τρίτη 30 Μαΐου 2023, 12.00μ.μ. έως 13.30μ.μ., Διαδικτυακή Ομαδική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Αγορά Εργασίας και Επιτυχημένες Πρακτικές στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» για τους φοιτητές/τριες και απόφοιτους/τες του Πανεπιστημίου Πατρών.

΄΄Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».΄΄

Υπεύθυνος Έργου: κ. Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π. email: mourtzis@lms.mech.upatras.gr

Ιστοχώρος Επιχειρησιακού Προγράμματος https://empedu.gov.gr

Στόχος της δράσης είναι η τεκμηριωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων, η ενδυνάμωση σε ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης, η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων στη νέα Ψηφιακή Εποχή και η προώθηση ευκαιριών απασχόλησης, σταδιοδρομίας και ομαλής ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Οι φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/τες του Πανεπιστημίου Πατρών που θα  παρακολουθήσουν τη Διαδικτυακή Ομαδική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν  σχετικά με την επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στους κλάδους της επιστήμης, για τη σύνταξη ενός ελκυστικού βιογραφικού, τις τεχνικές μιας επιτυχημένης συνέντευξης καθώς και για τη χρήση της τεχνολογίας στην ανεύρεση θέσεων εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα για ζητήματα που τους απασχολούν όπως μεταξύ άλλων: κατάρτιση και δια βίου μάθηση, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα T. Μιχαλακέα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Φοιτητών Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας,  στο e-mail pmihalakea@upatras.gr ,  τηλ: 2610 969662.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ:

https://www.cais.upatras.gr/form/ekdilosi-endiaferontos-gia-30-5

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο εδώ:

(https://upatras-gr.zoom.us/j/92009394405?pwd=dytheHIrMnFXSjNxdEdoWHdlVFhrdz09)

Meeting ID: 920 0939 4405
Passcode: 149198