Σας ενημερώνουμε για τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τον “Συνήγορο του φοιτητή”, στο παρακάτω link:

https://synigorosfoititi.upatras.gr/