Το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών συμμετέχουν ως εταίροι στα έργα «Μinimising Energy Consumption for Green Buildings respecting present uses and public needs (GreenBuilding)» και «Med SE(A)CAP integration through uniform adapted assessment and financing methods, mainly targeting buildings in education and health sectors, for sustainable development goals in a smart society (SEACAP 4 SDG)» του Προγράμματος ENI CBC Med.

Στο πλαίσιο διάδοσης των δράσεων των έργων και της ενημέρωσης των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων μερών, συνδιοργανώνεται μια ημερίδα, η οποία θα λάβει χώρα στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 12) την 8η Ιουνίου 2023, με ώρα έναρξης 10.30 π.μ..

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις παρουσιάσεις των καινοτόμων ιδεών των φοιτητών του μαθήματος «Ευφυείς Πόλεις, Υποδομές και Μεταφορές».