Δείτε εδώ τα θέματα διπλωματικών εργασιών ακαδ. έτους 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία με

επιβλέποντες καθηγητές, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών