Επισυνάπτονται  η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2023-2024 του Ιδρύματος Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη για τη χορήγηση έξι υποτροφιών, η σχετική αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση.