Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, να υποβάλλουν την αίτησή τους από 31.10.2023 έως και 08.11.2023 χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/ «Αίτηση Ορκωμοσίας».

  1. Όσοι-ες φοιτητές/-τριες επιθυμούν μπορούν να συμπληρώσουν προαιρετικά την Αίτηση για την εγγραφή τους στο Δίκτυο Αποφοίτων: https://alumni.upatras.gr/
  2. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να προσκομιστεί στη Γραμματεία το πάσο ή να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση απώλειας.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας φοιτητών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας και κατά συνέπεια δεν θα ορκίζονται

Από τη Γραμματεία

Προσοχή!!!
Η Αίτηση Ορκωμοσίας δεν γίνεται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η ανανέωση εξαμήνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ημερομηνία ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών είναι 11/12/2023 και ώρα 9:00 π.μ.