Το Υ/Κ κέντρο του τμήματος προτίθεται να απασχολήσει σε εθελοντική βάση δύο φοιτητές (3 ώρες ημερησίως ο κάθε ένας) κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάϊο.

Οι επιλεγέντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και διαχείρηση Η/Υ και του δικτύου τους, στη διαχείρηση δικτύου Windows Server και εκτυπωτών.

Προβλέπεται συμβολική αμοιβή.

Πληροφορίες: Δ.Μαλέας (Υ/Κ)