Ως γνωστόν το κτήριο του Τμήματος τελεί υπό «κατάληψη» μέχρι και 14/2 από ομάδα φοιτητών, οι οποίοι στο πλαίσιο της «επαναστατικής γυμναστικής» τους παρεμποδίζουν την είσοδο με διάφορα μέσα. Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι οι «καταλήψεις» είναι, αυτονοήτως και δια νόμου, παράνομες ενέργειες, οι οποίες δεν νομιμοποιούνται από καμία απόφαση, κανενός συλλογικού οργάνου (προφανώς ούτε και του φοιτητικού συλλόγου), καθώς παραβιάζουν το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της κίνησης και της έκφρασης του ατόμου.

Αν η «κατάληψη» συνεχιστεί και μετά τις 14/2, τα μαθήματα στα οποία δεν θα έχει γίνει τελική εξέταση θα θεωρηθούν (οριστικώς) ως μη ολοκληρωμένα, και θα διερευνηθεί η δυνατότητα διεξαγωγής της εξέτασής τους μετά το πέρας του εαρινού εξαμήνου (Ιούνιος).

Στην περίπτωση λήξης της «κατάληψης» τα μαθήματα αυτά θα εξεταστούν στο διάστημα 15-19/2, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος στις 14/2. Οι διδάσκοντες των μαθημάτων αυτών θα έχουν στη διάθεσή τους το νέο πρόγραμμα και θα ενημερώσουν σχετικά τους φοιτητές των μαθημάτων τους (π.χ. μέσω του eclass).

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος