Για να ενημερωθείτε για την πρακτική άσκηση παρακαλώ επισκεφτείτε το μάθημα Πρακτική 2023-2024 στο eclass.
Γιάννης Μαναριώτης