ΠΡΟΣΟΧΗ: Ημερομηνία ορκωμοσίας Μ.Δ.Ε. είναι η Πέμπτη 4/4/2024 ώρα 9.00 π.μ. και Δ.Δ. η Παρασκευή 5/4/2024 ώρα 11.30 π.μ.

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, να υποβάλλουν την αίτησή τους  από 14.3.2024 έως και 19.03.2024 χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/ «Αίτηση Ορκωμοσίας».

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας φοιτητών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας και κατά συνέπεια δεν θα ορκίζονται.

Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος της κάρτας εισόδου ή κλειδιού εξωτερικής θύρας.

Μετά τη συμμετοχή σας στην τελετή της ορκωμοσίας, παρακαλούμε μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://alumni.upatras.gr προκειμένου να εγγραφείτε στο Δίκτυο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από τη Γραμματεία

Προσοχή!!!
Η Αίτηση Ορκωμοσίας δεν γίνεται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.