Το έργο “Dialogue 4 Living Areas” ξεκίνησε τις δράσεις του

Το έργο Dialogue 4 Living Areas (Διάλογος για τις Περιοχές Διαβίωσης), που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Euro-Med, 3η πρόσκληση για Έργα Διακυβέρνησης, έχει συνολικό προϋπολογισμό €3.999.367 και θα διαρκέσει 81 μήνες. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει ως εταίρος (partner) στο έργο, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Ι. Στεφανίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Το έργο, που εντάσσεται στην Αποστολή για τις Πράσινες Περιοχές Διαβίωσης (Green Living Areas Mission) στοχεύει στην βελτίωση της ζωής των πολιτών της Μεσογείου με την προώθηση της ανάπτυξης πράσινων περιοχών διαβίωσης. Η Αποστολή διοικείται από κοινού από δύο έργα, σε δύο βασικές πτυχές, όπου το Dialogue 4 Living Areas στοχεύει στην μεταφορά πολιτικών ενισχύοντας τον εστιασμένο διάλογο μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερομένων μερών, εστιάζοντας στην βελτίωση και τον μετασχηματισμό της πολιτικής. Το έργο εισάγει την έννοια των «πράσινων περιοχών διαβίωσης» στην Μεσόγειο μέσω μίας ολιστικής προσέγγισης που, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης
  • Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακών κοινοτήτων πολιτών
  • Υποστήριξη βιώσιμων αστικών μεταφορών
  • Βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων.

 

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από έμπειρους φορείς σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Επικεφαλής είναι το Nice Côte d’Azur Metropolis/ Euromed Cities Network (Δίκτυο Πόλεων Euromed) (Γαλλία), και για την τεχνική κατεύθυνση υπεύθυνοι είναι το Catalunya Institute for Energy (Ινστιτούτο Ενέργειας της Καταλονίας) (Ισπανία) και το Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάς). Οι άλλοι εταίροι είναι: Δίκτυο Αστικών Μεταφορών Polis (Polis Network) (Βέλγιο), North-West Croatia Regional Energy Agency (Περιφερειακός Οργανισμός Ενέργειας Βορειοδυτικής Κροατίας) (Κροατία), Regional Agency for Infrastructure Development, Building Renovation and Energy of Liguria (Περιφερειακός Οργανισμός Ανάπτυξης Υποδομών, Ανακαίνισης Κτηρίων και Ενέργειας Λιγυρίας) (Ιταλία), Αναπτυξιακός Οργανισμός Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου (Κύπρος), Lisboa E-Nova – Energy and Environment Agency of Lisbon (Lisboa E-Nova – Υπηρεσία Ενέργειας και Περιβάλλοντος Λισσαβώνας) (Πορτογαλία) και Albanian Agency for Energy Efficiency (Αλβανικός Οργανισμός Ενεργειακής Απόδοσης) (Αλβανία), και όλοι συνεργάζονται για την επίτευξη των σκοπών του έργου.

Σας προσκαλούμε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο του έργου για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να είστε ενήμεροι για τις δράσεις του!

https://green-living-areas.interreg-euro-med.eu

POSTER