Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στους συνδέσμους :

Π.Μ.Σ

Π.Δ.Σ