ΠΡΟΣΟΧΗ: Ημερομηνία ορκωμοσίας Μ.Δ.Ε. είναι η Τετάρτη 24/7/2024 ώρα 13.30 μ.μ. και Δ.Δ. η Παρασκευή 26/7/2024 ώρα 11.30 π.μ.

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, να υποβάλλουν την αίτησή τους  από 21.6.2024 έως και 30.6.2024 χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/ «Αίτηση Ορκωμοσίας».

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας φοιτητών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας και κατά συνέπεια δεν θα ορκίζονται.

Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος της κάρτας εισόδου ή κλειδιού εξωτερικής θύρας.

Από τη Γραμματεία

Προσοχή!!!
Η Αίτηση Ορκωμοσίας δεν γίνεται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.