ΠΡΟΣΟΧΗ: Ημερομηνία ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών  είναι η Τετάρτη 31/7/2024 ώρα 14.30 μ.μ.

 

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος, οι οποίοι/-ες έχουν τις προϋποθέσεις, για να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία του Τμήματος με εξεταστική περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, να υποβάλλουν την αίτησή τους από 21.6.2024 έως και 30.6.2024  χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο https://eservice.upatras.gr/ «Αίτηση Ορκωμοσίας».

Παρακαλούμε η είσοδος να γίνεται με τον ακαδημαϊκό σας λογαριασμό.

Επίσης πρέπει να μας ενημερώσετε σε ένα επιπλέον αρχείο pdf αν έχετε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση και ποιο είναι το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ της Διπλωματικής Εργασίας.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ορκωμοσίας φοιτητών ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της προθεσμίας και κατά συνέπεια δεν θα ορκίζονται.

Από τη Γραμματεία

Προσοχή!!!
Η Αίτηση Ορκωμοσίας δεν γίνεται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η ανανέωση εξαμήνου.