Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος

Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
2610 996520, 6599